Strefa Rodziców

 

Informacje dla rodziców

Projekt edukacyjny Jasielski Uniwersytet Dziecięcy czyli Juniwersytet  to zabawa dzieci w studiowanie.

Podczas wykładów i warsztatów z różnych dziedzin wiedzy dzieci będą mogły dowiedzieć się w trochę inny sposób niż w szkole, wielu ciekawych i pożytecznych wiadomości. Najlepiej dziecko uczy się poprzez zabawę i my tę zabawę im proponujemy.

Wykłady będą się odbywały raz lub dwa razy w miesiącu i trwać będą nie więcej niż 60 minut. Zajęcia będą prowadzone w siedzibie Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, ul. Na Kotlinę 8 i w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle, ul. Kołłątaja 1.

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie Juniwersytetu. Prosimy również o bieżące zapoznawanie się ze wszystkimi informacjami zamieszczanymi na stronie www.juniwersytet.pl.

Informacje dla rodziców

Projekt edukacyjny Jasielski Uniwersytet Dziecięcy czyli Juniwersytet  to zabawa dzieci
w studiowanie.

Podczas 8 wykładów z różnych dziedzin wiedzy dzieci będą mogły dowiedzieć się  w trochę inny sposób niż w szkole, wielu ciekawych i pożytecznych wiadomości. Najlepiej dziecko uczy się poprzez zabawę i my tę zabawę im proponujemy.

Wykłady będą się odbywały raz lub dwa razy w miesiącu i trwać będą nie więcej niż 60 minut. Zajęcia będą prowadzone w siedzibie Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, ul. Na Kotlinę 8. Rozpoczynamy 26 lutego, a kończymy 18 czerwca br.

Równolegle z wykładami dla dzieci będą trwały wykłady dla ich rodziców i opiekunów. Wykłady te prowadzone będą przez doświadczonych pedagogów i psychologów.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie Juniwersytetu. Prosimy również o bieżące zapoznawanie się ze wszystkimi informacjami zamieszczanymi na stronie www.juniwersytet.pl

Przypominamy, że według Regulaminu § 7 pkt 3 Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego, rodzice bądź opiekunowie mają obowiązek przebywać na terenie uczelni w trakcie zajęć prowadzonych dla dzieci. W tym czasie mogą oni uczestniczyć w wykładzie prowadzonym przez psychologów i pedagogów.