O JUNIWERSYTECIE

 

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy czyli Juniwersytet

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy to edukacyjny projekt polegający na zabawie dzieci w studiowanie, realizowany przez Miasto Jasło w ramach Programu „Postaw na rodzinę”. Pierwowzorem dla Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego jest działająca od 2009 roku Sądecka Akademia Dziecięca.

Partnerami projektu są: Powiat Jasielski, Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Wł. Findysza, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Nowy Styl Group Sp. z o.o. Patronat nad projektem sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6 – 9 lat z terenu miasta Jasła poprzez udział dzieci w interaktywnych wykładach.

W ramach Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego odbywać się będą wykłady oraz warsztaty edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy, które prowadzone będą zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i przez  specjalistów wybranych branż. W tym samym czasie, kiedy odbywać się będą wykłady dla dzieci, rodzice bądź opiekunowie będą mogli wziąć udział w specjalnych dla nich przygotowanych wykładach prowadzonych przez doświadczonych pedagogów i psychologów.

Wykłady odbywać się będą 1-2 razy w miesiącu w siedzibie Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Wł. Findysza w Jaśle, ul. Na Kotlinę 8, natomiast zajęcia warsztatowe w wybranych miejscach na terenie miasta Jasła.

Na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym uczyć się będzie 100 dzieci w wieku od 6-9 lat, a każdy student Juniwersytetu otrzyma indeks, w którym zaznaczone będą jego obecności na zajęciach (jeden wykład = jedna pieczątka). Na zakończenie roku akademickiego każde dziecko, które uczestniczyło przynajmniej w 4 wykładach, czyli ma  4 pieczątki, otrzyma dyplom  ukończenia Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach programu "Postaw na rodzinę".