O JUNIWERSYTECIE

 

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy czyli Juniwersytet

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy to edukacyjny projekt polegający na zabawie dzieci w studiowanie, realizowany przez Miasto Jasło w ramach kampanii „Postaw Na Rodzinę”. Pierwowzorem dla Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego jest działająca od 2009 roku Sądecka Akademia Dziecięca.

Partnerami projektu są: Miejska Biblioteka Publiczna, Jasielski Dom Kultury i Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Wł. Findysza w Jaśle. Patronat nad projektem sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 5 – 10 lat z terenu miasta Jasła poprzez udział dzieci w interaktywnych wykładach.

W ramach Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego odbywać się będą wykłady oraz warsztaty edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy, które prowadzone będą zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i przez  specjalistów wybranych branż.

Wykłady odbywać się będą w siedzibie Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Wł. Findysza w Jaśle, ul. Na Kotlinę 8, natomiast zajęcia warsztatowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle.

Na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym uczyć się będzie 120 dzieci w wieku od 5-10 lat, a każdy student Juniwersytetu otrzyma indeks, w którym zaznaczone będą jego obecności na zajęciach (jeden wykład = jedna pieczątka). Na zakończenie roku akademickiego każde dziecko otrzyma dyplom ukończenia Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w ramach kampanii "Postaw Na Rodzinę".