"Rany – rety – roboty!"

Informujemy, że zajęcia "Rany – rety – roboty!" odbędą się 19 stycznia dla grup 1, 2, 3, 4 - czyli pięcio i sześciolatków, a 26 stycznia dla grup 5, 6, 7, 8 - czyli siedmio, ośmio, dziewięcio i dziesięciolatków. 

2 lutego odbędą się spotkania z Izabellą Klebańską "W świecie muzyki", natomiast zajęcia z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie, które były zaplanowane w harmonogramie na luty zostają przesunięte na II semestr - na maj.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco, kilka dni przed planowanymi spotkaniami.