W najbliższą sobotę – 26.11.2016 r. - zapraszamy Studentów z grup V-VIII na warsztaty pod tytułem: Mały Ratownik

Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone ćwiczenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Mali Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi, zasadami udzielania pierwszej pomocy w zranieniach i złamaniach oraz ułożeniem człowieka w pozycji bezpiecznej.

 Grupa V- godz. 09.00

Grupa VI - godz. 10.00

Grupa VII - godz. 11.00

Grupa VIII - godz. 12.00

Warsztaty odbędą się w CE Sowa, przy ul. Jagiełły 2.

Prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego.