W najbliższą sobotę – 05.11.2016 r. - zapraszamy Studentów z grup I-IV na warsztaty pod tytułem:

Mały Ratownik

Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone ćwiczenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Mali Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi, zasadami udzielania pierwszej pomocy w zranieniach i złamaniach oraz ułożeniem człowieka w pozycji bezpiecznej.